Sierpień 3, 2020

Czym jest teledetekcja?

Czym jest teledetekcja?

Teledetekcja, mimo tego, że sam wyraz ma prawo na pozór malutko mówić przeciętnemu Nowakowi, to metoda badań, z którą wszyscy mają częściej lub rzadziej do czynienia. Gdyby zadać przechodniom przechodzącym drogą pytanie, czym jest jest teledetekcja, ze sporą dozą prawdopodobieństwa niewielki ułamek z nich wiedziałby jak odpowiedzieć. No ewentualnie, że przypadkowo byłby to student lub ktoś zajmujący się teledetekcją w pracy.

Czym jest teledetekcja?

Więc, czym jest teledetekcja? Planując zaprezentowanie wstępnej, krótkiej odpowiedzi, wypada powiedzieć, że jest to metoda badań na odległość z użyciem czujników. Samo słowo teledetekcja znaczy mniej więcej: tele – na odległość, detekcja – wykrywanie. Teledetekcja dzieli się na dwa rodzaje: teledetekcję aktywną a także teledetekcję pasywną. Analizy z wykorzystaniem teledetekcji robi się równie często z powierzchni ziemi, jak i z dużych wysokości, dla przykładu z samolotów.
Teledetekcja aktywna to wysyłanie i odbieranie sygnałów nadanych, a w dalszej kolejności odbitych przez wybrany obiekt. Za przykład można tutaj wymienić: radar – wysyłanie i odbieranie mikrofali.
Z kolei teledetekcja pasywna to odbieranie sygnałów wysyłanych przez badany obiekt. Tutaj za przykład posłużyć może choćby robienie fotografii. Zdjęcie jest dla Twojej wiadomości niczym innym, jak uwiecznieniem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
Teraz chyba, po wymienieniu tych przykładów, z miejsca pojęcie teledetekcji nabiera klarownego kształtu i widać, iż często stykamy się z nią każdego dnia. Jeśli nie każdy, to na 100% część z nas. Teledetekcja daje szansę na eksplorowanie miejsc, do których ludzie osobiście nie mogę się dostać lub tego typu działanie jest bardzo trudne.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja wykorzystywana jest w wielu przypadkach dziedzinach życia. Mierzą się z nią tak samo naukowcy, jak i szczęśliwi korzystający z zaprojektowanych za ich sprawą urządzeń. Jest wykorzystywana dla przykładu w:
– robotyce – roboty wykorzystują czujniki, na skutek czego, widzą otaczającą ich rzeczywistość
– przemyśle samochodowym – inteligentne auta przyszłości będą mogły jeździć dzięki rozmaitego gatunku detektorom
– wojskowości – analizowanie, co zamieszczone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – szereg badań jest tak ogromny, że zostanie przeanalizowany w innym akapicie.

Teledetekcja a środowisko naturalne?

Dzięki teledetekcji dostępne jest bardziej rzetelne analizowanie a także eksplorowanie naszej planety. Tak samo jej terenów, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego umie dać nam odpowiedź na m.in, takie pytania:
– jaki charakter ukształtowania ma teren, np. w niezaludnionym obszarze ziemi czy też np. na dnie jeziora czy też dla odmiany na pozostałych planetach
– jak mocno zanieczyszczona jest atmosfera na wybranym terenie, np. przez zbadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak prezentuje się stan flory na danym obszarze, również w akwenach wodnych

Ze względu na szerokie spożytkowanie teledetekcji, jest ona każdego dnia coraz bardziej interesującą gałęzią nauki. Coraz więcej uczelni otwiera studia a także szkolenia przyuczające fachowców w tej dziedzinie. Po pierwsze wpływa to na rozwój tej dziedziny, co z drugiej strony maksymalizuje zapotrzebowanie na używanie teledetekcji, z uwagi na coraz bardziej zacne możliwości techniczne i zakres zastosowania.